Voorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘AD Publieksprijs’(hierna “Actie”). 

 

1. Algemeen

1.1
De Actie wordt georganiseerd door de Persgroep Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL  Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna “DPN”).

1.2
De Actie bestaat uit een verkiezing voor de AD Publieksprijs, ter promotie van het AD. 

1.3
De Actie start op 16 november 2019 en loopt tot en met 22 januari 2020 (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.4
DPN is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op ad.nl/musicalawards worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

 

2.         Deelname

2.1
Elk natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.2
Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijs indien de uitvoering hiervan onmogelijk is. 

2.3
Deelname is uitgesloten voor:

(a)       personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b)       medewerkers van DPN, en; 

(c)       eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. 

2.4
Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zijn of haar stem uit te brengen op een van de 25 deelnemende musicals uit de lijst via www.ad.nl/musicalawardsen zijn gegevens achter te laten op actiesite.

2.5
Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 

2.6
Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, heeft DPN het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. 

2.7
In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft DPN het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen. 

2.8
Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.9
DPN is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

         

3. Prijs

3.1
Met de Actie kunnen meerdere prijzen worden gewonnen. Deze prijzen bestaan uit:

- de hoofdprijs: 2 tickets voor ieder van deze 14 musicals in 2020: Showponies, Fun Home, Kinky Boots, Haal het doek maar op, Rocky Horror Show, Titanic, ANASTASIA, Tina - de Tina Turner Musical, Lazarus, Vietnam, Verliefd op Ibiza en Soldaat van Oranje.  

De prijswinnaar wordt na 22 januari 2020 op deze site bekend gemaakt.

- voor elke 1000ste stemmer 2 gratis musicalkaarten voor een nader door DPN te bepalen musical.

De totale waarde van het prijzenpakket is € 4000,-.

3.2
Aanwijzing van de winnaars geschiedt eenmalig in de week van 22 januari 2020. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma. Een prijswinnaar wordt binnen 10 werkdagen telefonisch of door middel van een e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn of haar prijs. 

3.3
De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.4
De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

3.5
DPN neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

 

4. (Persoons)gegevens & publiciteit

4.1
De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door DPN alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs. Enkel indien en voor zover een deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan DPN een deelnemer informatie verstrekken over DPN en aan DPN verwante onderwerpen.

4.2
Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding. 

 

5.         Overig

5.1
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPN.

5.2
DPN behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 

5.3
DPN en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voorvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie. 

5.4
DPN is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de actiepagina, links die niet werken, problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht. 

5.5
Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.6
Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

5.7
Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan info[@]admusicalawards.nl 

 

 

Musical awards

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op deze site die aansluiten op uw interesses. Cookies kunnen ook gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vind je in ons cookie-statement. 

Klik hieronder op "JA, IK ACCEPTEER COOKIES" om akkoord te gaan. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de klantenservice.